Welcome on RDD Rock Radio, the 24/7 Rock, Metal & Alternative internet radio station....

Welcome to RDD Rock Radio

RDD Rock Radio zendt een combinatie uit van Rock, Metal, Pop(Rock), Country(Rock), Punk(Rock), Blues(Rock), Alternative, Classic Rock, Oldies en veel meer, dit gecombineerd tot een 24/7 afwisselende nonstop muziek mix waardoor het luisteren naar RDD-Radio door onze luisteraars als plezierig en afwisselend wordt ervaren...

RDD Rock Radio broadcasts a combination of Rock, Metal, Pop (Rock) Country (Rock), Punk (Rock), Blues (Rock), Alternative, Classic Rock, Oldies and more, this combined into a 24/7 nonstop diverse music mix which makes listening to RDD Radio by our listeners is experienced as pleasant and varied ...


Listen 24/7 to the best Rock, Metal & Alternative music...

RDD Radio zendt 24/7 uit onder licentie van het wereldwijde Radionomy Radio Netwerk.
RDD Radio is 24/7 broadcasting under licence from the worldwide Radionomy Radio Network.


U kunt ook luisteren naar onze andere RDD Radio Kanalen:
You also can listen to the other RDD Radio Channels :

Metal Radio - 24/7 Metal | Hit Radio - 24/7 Hits | PureRock - 24/7 Rock & Rock Promotions