ATTENTION!!! ROCK AND METAL FANS: THE RDD NIGHT IS COMING ON DINXPER FM: 10 December 2016 from midnight to 6:00 am (CET) The RDD Rock, Metal & Alternative Night is coming, live on Dinxper FM (www.dinxperfm.media). Set this date in the Diary!!!!, More information is following.... | Welcome on the RDD Rock Radio website, the 24/7 Rock, Metal & Alternative internet radio station....

Welcome to RDD Rock Radio

RDD Rock Radio zendt een combinatie uit van Rock, Metal, Pop(Rock), Country(Rock), Punk(Rock), Blues(Rock), Alternative, Classic Rock, Oldies en veel meer, dit gecombineerd tot een 24/7 afwisselende nonstop muziek mix waardoor het luisteren naar RDD-Radio door onze luisteraars als plezierig en afwisselend wordt ervaren...

RDD Rock Radio broadcasts a combination of Rock, Metal, Pop (Rock) Country (Rock), Punk (Rock), Blues (Rock), Alternative, Classic Rock, Oldies and more, this combined into a 24/7 nonstop diverse music mix which makes listening to RDD Radio by our listeners is experienced as pleasant and varied ...


Listen 24/7 to the best Rock, Metal & Alternative music...

RDD Radio zendt 24/7 uit via het wereldwijde Radionomy Radio Netwerk.
RDD Radio is 24/7 broadcasting by the worldwide Radionomy Radio Network.


RDD Radio heeft ook een 24/7 Nonstop Hits Radio, RDD Hit Radio, 24/7 Alle hits en meer...
RDD Radio also has a 24/7 Nonstop Hits Radio, RDD Hit Radio, 24/7 All the hits and more...