Welcome


Welkom bij RDD Netherlands, Wereldwijde Radio en Muziek Promoties......

RDD Netherlands is wereldwijd actief met Muziek en Radio Promoties van Bands en Artiesten en maakt hierbij gebruik van de diverse mogelijkheden en voordelen die (Internet) Radio te bieden heeft.

We zijn constant op zoek naar nieuwe bands en talent, zowel in Nederland als wereldwijd, en bieden de mogelijkheden voor airplay via RDD Radio en PowerPlant Radio...

Via deze website laten we kennismaken met de vrije en kosteloze mogelijkheden die RDD Netherlands te bieden heeft...

Welcome on RDD Netherlands, Worldwide Radio and Music Promotions......

RDD Netherlands is worldwide active with Music and Radio Promotions from Bands and Artists and taking advantage of the various possibilities and advantages offered by (Internet) Radio.

We are constantly looking for new bands and talents, both in the Netherlands and worldwide, and offer the possibilities for airplay via RDD Radio and PowerPlant Radio...

On this website we will introduce the free and costless opportunities RDD Netherlands has to offer ...

Welcome on RDD Netherlands, Worldwide Radio & Music Promotions... - Do You want to know what we are doing or which events are coming, here you can find it....

RDD Radio

RDD Netherlands heeft 1 Internet Radio kanaal: RDD Radio, 24/7 Nonstop Rock, Pop en Alternative Radio ...

RDD Netherlands has 1 Internet Radio Channel, RDD Radio, 24/7 Rock, Pop and Alternative Radio ...

PowerPlant Radio

"PowerPlant Radio" is als specifiek Rock/ Metal station een ideale partner voor promoties van de echte harde muziek, zoals Rock en Metal ...

PowerPlant Radio werkt als officieel partner volledig samen met RDD Netherlands.


As a specific Rock / Metal station, "PowerPlant Radio" is an ideal partner for promotions of real loud music, such as Rock and Metal ...

PowerPlant Radio cooperates as an official partner fully with RDD Netherlands.