Welcome


Welkom bij RDD Netherlands, Wereldwijde Radio en Muziek Promoties......

RDD Netherlands is wereldwijd actief met Muziek en Radio Promoties van Bands en Artiesten en maakt hierbij gebruik van de diverse mogelijkheden en voordelen die (Internet) Radio te bieden heeft.

We zijn constant op zoek naar nieuwe bands en talent, zowel in Nederland als wereldwijd, en bieden de mogelijkheden voor airplay via PowerPlant op Dinxper FM en via de RDD Radio en PowerPlant Radio Kanalen...

Via deze website laten we kennismaken met de vrije en kosteloze mogelijkheden die RDD Netherlands te bieden heeft...

Welcome on RDD Netherlands, Worldwide Radio and Music Promotions......

RDD Netherlands is worldwide active with Music and Radio Promotions from Bands and Artists and taking advantage of the various possibilities and advantages offered by (Internet) Radio.

We are constantly looking for new bands and talents, both in the Netherlands and worldwide, and offer the possibilities for airplay via the PowerPlant on Dinxper FM and via the RDD Radio and PowerPlant Radio Channels ...

On this website we will introduce the free and costless opportunities RDD Netherlands has to offer ...

Welcome on RDD Netherlands, Worldwide Radio & Music Promotions... - Do You want to know what we are doing or which events are coming, here you can find it....

RDD Radio

RDD Netherlands heeft 3 Internet Radio kanalen: RDD Radio, RDD HitRadio en RDD MetalRadio


RDD Netherlands has 3 Internet Radio Channels, RDD Radio, RDD Hitradio and RDD MetalRadio

PowerPlant Dinxper FM

Het radio programma "PowerPlant" op Dinxper FM is thans onderdeel van PowerPlant Entertainment NL en heeft een volledige samenwerking met RDD Netherlands


The Radio Program "PowerPlant" on Dinxper FM (NL) is now a part of PowerPlant Entertainment NL and is fully working together with RDD Netherlands